Je to už nějaký pátek, co výrobci začali nabízet telefony, ale třeba i chytré hodinky a náramky, které jsou odolné vůči vniknutí vody a prachu. Mezi smartphony byl v tomto směru před lety průkopníkem japonský výrobce Sony, který uvedl na trh masově prodávaný model Xperia Z s certifikací IP57. Víte ale, co tato písmenka a čísla udávají? Pojďme se na to podívat.

Zkratka IP pochází z anglického „ingress protection“. Kompletní kód tvoří písmena IP a dvě číslice. První číslo udává stupeň ochrany před nebezpečným dotykem a vniknutím cizích těles, zatímco druhé číslo pak definuje stupeň krytí před vniknutím vody a dalších kapalin.

První číslo kódu

Stupeň Nebezpečný dotyk Vniknutím cizích předmětů
IP 0x bez ochrany bez ochrany
IP 1x dlaní (>5×5 cm) velkých
IP 2x (IPxxB) prstem (>12×12 mm) malých
IP 3x nástrojem (>2,5 mm) drobných
IP 4x (IPxxD) nástrojem, drátem (>1 mm) velmi drobných
IP 5x jakoukoliv pomůckou prach částečně
IP 6x jakoukoliv pomůckou prach úplně

 

Druhé číslo kódu

Stupeň Vniknutí vody
IP x0 bez ochrany
IP x1 Chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze a otáčí se kolem vertikální osy. Doba zkoušky 10 minut.
IP x2 Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu, Jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněných o 15° od normální provozní polohy. Doba zkoušky 2,5 minuty na polohu.
IP x3 Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100 kN/m2 po dobu nejméně 5 minut.
IP x4 Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech.
IP x5 Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IP x6 Chráněno proti intenzivně tryskající vodě. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IP x7 Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr.
IP x8 Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení.
IP x9 Chráněno proti tlakové vodě (WAP)

 

 

Jak je to v praxi?

Pokud vám jde jen o to, aby nedošlo k poškození telefonu při dešti, nebo třeba jen rádi posloucháte hudbu z telefonu v koupelně, bude vám stačit stupeň ochrany IP54, který zároveň přístroj částečně ochrání před vniknutím prachu. Pokud si však máte v plánu natáčet pod hladinou videa a telefon ponořit na delší dobu, rozhodně se poohlédněte po zařízení s krytím alespoň IP67, které mimo vody také plně odolá prachu.